Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Untitled document
WMSSE S.A.
 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Kolejne zezwolenie
There are no translations available.

Untitled document

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AUTO-TECH” Robert Nieskórski otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE, Podstrefa Szczytno.
Firma zajmuje się głównie projektowaniem oraz konstruowaniem przyczep wykorzystywanych przez różne branże, ale największymi odbiorcami usług są rolnicy oraz przedsiębiorstwa z terenów wiejskich. Przedsiębiorstwo, jako pierwsze w Polsce skonstruowało przyczepy – platformy na 4 bele o długości 5,2 metra.
Inwestycja będzie polegała na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowo - socjalnym oraz zakupie wyposażenia produkcyjnego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AUTO-TECH” Robert Nieskórski poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie co najmniej 1 520 000,00 zł, utworzy co najmniej 12 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.12.2017 r.

 
Zmiana granic W-M SSE
There are no translations available.

Untitled document

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 marca 2015 roku przyjęła rozszerzenie terenów Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie.

W granice WMSSE zostały włączone tereny w województwie warmińsko – mazurskim (Elbląg, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek) oraz województwie mazowieckim - Pomiechówek. W tej ostatniej lokalizacji włączone zostało ponad 8 ha gruntów samorządowych i utworzono kolejną już 30 Podstrefę WMSSE. To atrakcyjne tereny, ze względu na bliskie sąsiedztwo prężnie rozwijającego się Portu Lotniczego Warszawa Modlin.

Pozostałe grunty były objęte procedurą włączania terenów prywatnych. Przedsiębiorcy zadeklarowali łącznie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej  284,95  mln złotych, utworzenie co najmniej 406 nowych oraz  utrzymanie 1060 miejsc pracy. Warty podkreślenia jest fakt, że Inwestorzy wywodzą się z sektorów związanych z inteligentnymi specjalizacjami naszego regionu, a ich kapitał jest wyłącznie polskiego pochodzenia.

W wyniku powyższych zmian powierzchnia WMSSE S.A. zwiększy się o 42,5 ha i będzie obejmowała w sumie 1 057  ha.

 
Konferencja DOBRY WYBÓR – LEPSZY START
There are no translations available.

Untitled document

17 marca 2015 roku odbyła się konferencja DOBRY WYBÓR – LEPSZY START - Wspieranie ucznia gimnazjum w wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej, dotycząca istotnej kwestię znaczenia doradztwa zawodowego dla edukacji i wyborów zawodowych ucznia. Adresatami konferencji byli dyrektorzy gimnazjów, doradcy zawodowi, przedstawiciele Rodziców i gimnazjalistów.

Program konferencji umożliwił uczestnikom poznanie zakresu kształcenia zawodowego i systemu doradztwa zawodowego, zagadnienia środowiska pracy, aspektu pedagogicznego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz przykładów dobrych praktyk w województwie warmińsko – mazurskim.

Podczas konferencji zostało również podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty a Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Strony porozumienia zobowiązały się do zapewnienia spójnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Warmii i Mazur, upowszechnienie i rozwój współpracy szkół i pracodawców oraz promocję kształcenia ustawicznego.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 46

Search

Strategic partners

Untitled document


You are here: start

Our offer

Untitled document Untitled document

Updates

Documents

Untitled document Untitled document

Document

Contact

Untitled document Untitled document

contact

Untitled document bip_logo
 advance auto parts coupon code . skype 7.1.0 najnowsza wersja JoyDownload . Visit Patch.com