Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Untitled document
WMSSE S.A.
 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Nabór wniosków w konkursie "Bony na innowacje dla MŚP"
There are no translations available.

Untitled document

Pod koniec sierpnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie "Bony na innowacje dla MŚP (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020)umożliwiającym pozyskanie bezzwrotnej dotacji na opracowanie przy współpracy z jednostkami naukowymi nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub usług. Na wsparcie w wysokości ok. 40-320 tys. zł może liczyć blisko 2300 przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje o konkursie >>>

 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Wzór na konkurencję”
There are no translations available.

Untitled document

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przy współudziale Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne -„Działanie 1.4. PO PW – Wzór na konkurencję – Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe oraz podnieść innowacyjność Twojej firmy”.

Spotkanie odbędzie się dnia 27 sierpnia 2015 roku w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Działanie 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję - jest kompleksowym wsparciem MŚP w zakresie przeprowadzenia oraz wdrożenia audytu wzorniczego oraz strategii wzorniczej w firmie. Uzyskane w ramach Działania 1.4 PO PW rekomendacje pozwolą wprowadzić w firmie innowacje produktowe.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich firm z regionu Warmii i Mazur zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie finansowe w ramach Działania 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję.

Wypełnione oraz własnoręcznie podpisane zgłoszenia na spotkanie należy przesyłać na adresy mailowe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub faxem: 89 521 12 60 do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pobierz program >>>

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>>


 
Pożyczki dla MŚP
There are no translations available.

Untitled document

W związku z realizacją Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04 z dnia 31 lipca 2015 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 informujemy, że od dnia 04 sierpnia 2015 r. Agencja przyjmuje wnioski o udzielenie MŚP pożyczek.

Pożyczki mogą być udzielane na zasadach pomocy de minimis z oprocentowaniem na poziomie 0%. Poza tym Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielanie i obsługę pożyczek.

- Pożyczkę otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą
- Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 100 000 PLN
- Przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę w ramach Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna
- Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)

Ogłoszenie o naborze wniosków, informacje o ofercie pożyczkowej oraz dokumenty dot. ww. pożyczek można znaleźć na stronie internetowej FP/Agencji www.rfp.wmarr.olsztyn.pl zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (3).

Pobierz>>> 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 55

Search

Strategic partners

Untitled document


You are here: start

Our offer

Untitled document Untitled document

Updates

Documents

Untitled document Untitled document

Document

Contact

Untitled document Untitled document

contact

Untitled document bip_logo
 tabletki na odchudzanie