Przejdź do treści strony

8 NOWYCH DECYZJI

Ponad 100 milionów złotych zainwestują na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorstwa, które uzyskały 10 grudnia 2021 roku decyzje o wsparciu nowych inwestycji.

Meble Wójcik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje w Elblągu inwestycję o wartości 10 980 000 złotych. Projekt polegać będzie na zakupie, instalacji i uruchomieniu zaawansowanych technologicznie maszyn, które zostaną wkomponowane w linie technologiczne. Inwestycja w zasadniczy sposób przyczyni się do zmiany organizacyjnej zakładu czego efektem będzie wzrost wydajności i produktywności.
ALL SPICE Niegodzisz Spółka Jawna utworzy w Nowym Modlinie zakład produkcji mieszanek przyprawowych i dodatków funkcyjnych do przypraw. Inwestycja o wartości 16 000 000 złotych obejmie m.in. zakup działki niezabudowanej oraz budowę na jej terenie budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W nowym zakładzie zainstalowane zostaną zakupione maszyny i urządzenia produkcyjne oraz wyposażenie magazynu i laboratorium.
CF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowała inwestycję polegającą na zakupie nieruchomości gruntowej wraz z halą produkcyjną oraz modernizacji obiektu i wyposażeniu w odpowiednie maszyny i urządzenia. W efekcie, w Naterkach powstanie nowy zakład zajmujący się sporządzaniem gotowych posiłków. Wartość inwestycji to 4 825 000 złotych.
„Promyk Kłusowscy” spółka cywilna zrealizuje w Ługwałdzie projekt o wartości 3 200 000 złotych polegający na budowie hali produkcyjnej oraz wyposażeniu jej w posiadane maszyny i urządzenia. W efekcie zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wzrośnie o około 20%.
Firma FLEXMETAL Waldemar Witkowski zaplanowała w Elblągu inwestycję o wartości 10 711 900 złotych. Projekt polegać będzie m.in. na modernizacji lakierni proszkowej w celu przystosowania jej do lakierowania wyrobów o znacznie większych gabarytach, wynajęciu hali i uruchomieniu w niej produkcji podzespołów ze stali oraz budowie hali przystosowanej do produkcji wyrobów o dużych gabarytach.
ZRT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie realizować w Samławkach projekt związany ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zajmującego się produkcją mebli. Inwestycja o wartości 11 900 000 złotych polegać będzie m.in. na budowie 2 hal produkcyjno-magazynowych oraz zakupie maszyn i urządzeń do produkcji
LIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowała zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania i sprzętu służącego do projektowania, zarządzania produkcją i magazynami. Inwestycja o wartości 2 302 000 złotych związana będzie ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu w Elblągu.
DFM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu i utworzeniu nowego Wydziału Produkcji Tartacznej oraz rozbudowie działu zajmującego się produkcją elementów metalowych do mebli. Inwestycja o wartości 42 500 000 złotych zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Dobrym Mieście oraz zapewni uniezależnienie się w znacznym stopniu od dostawców zewnętrznych.