Przejdź do treści strony

DWIE NOWE DECYZJE O WSPARCIU

12 sierpnia 2021 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał dwie kolejne decyzje o wsparciu nowych inwestycji.
Pierwsza z nich zrealizowana będzie w Korpelach (gm. Szczytno) przez PPUH „KEFAS” Łukasz Borowski. KEFAS jest mikroprzedsiębiorstwem zajmującym się produkcją prefabrykowanych zbiorników podziemnych i ich montażem.


Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcyjnego. Dzięki nowej inwestycji firma będzie mogła przyjmować zlecenia na elementy o większych gabarytach oraz realizować większą ilość zleceń jednocześnie. Inwestycja umożliwi również rozszerzenie zakresu działalności o wyroby wzmocnione włóknem celulozowym lub podobnym (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) oraz o produkcję wyrobów stosowanych w architekturze ogrodowej („galanteria betonowa”). Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych to co najmniej 500 000 zł.
Drugą inwestycję, zlokalizowaną w miejscowości Świętajno, zrealizuje Bosz-Inox sp. z o.o. To mikroprzedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej: zbiorników magazynowych, zbiorników ciśnieniowych, mieszalników i mieszadeł.
Firma Bosz-Inox sp. z o.o. również planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego. Realizacja nowej inwestycji pozwoli odpowiedzieć na coraz większe zapotrzebowanie rynkowe i zwiększyć zdolności wytwórcze przedsiębiorstwa. Dzięki inwestycji firma będzie mogła rozszerzyć zakres działalności o niewytwarzane dotychczas wyroby: kotły koagulacyjne, przenośniki ślimakowe, części do maszyn. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych to co najmniej 3 680 000 zł.

Łącznie w 2021 r. Zarząd W-M SSE S.A. wydał 18 decyzji o wsparciu.