Przejdź do treści strony

JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI ONZ?

Zapraszamy na organizowane przez Sekretariat Generalny ONZ we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii seminarium dotyczące zamówień publicznych Systemu Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się 22 lutego 2022 roku, w godz. 14:00 – 15:30 za pomocą platformy MS Teams w języku angielskim.

Podczas seminarium zostanie omówiony system, procedury i wymagania, które należy spełnić by uczestniczyć w przetargach. Przewidziano także czas na serię pytań i odpowiedzi. Seminarium przeprowadzą pracownicy odpowiedzialni za zamówienia Systemu Narodów Zjednoczonych.

Wydarzenie to organizowane jest wyłącznie dla firm i organizacji polskich.

Oferta na rynku projektów ONZ to zamówienia na produkty i usługi o wartości średnio 22 mld USD rocznie. Rynek ten stale rozwija się i corocznie zwiększa swoją wartość. Profil oraz skala zamówień to możliwość zagranicznej ekspansji na często trudne i egzotyczne rynki oraz wzmocnienie wizerunku firm. Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. ONZ poszukuje towarów i usług ze wszystkich branż.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: mzp@mrit.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2022 roku (środa).

Zgłoszenia MUSZĄ zawierać następujące informacje:
1. Oficjalna nazwa firmy (bez skrótów)
2. Branża – zgodnie z zakładką „Branża”.
3. Kategoria usług – zgodnie z zakładką „Kategoria usług”
4. Imię i nazwisko uczestnika
5. E-mail służbowy
6. Strona internetowa firmy
7. 6-cyfrowy numer UNGM – gdy firma jest zarejestrowana w United Nations Global Marketplace (UNGM).
8. Poziom rejestracji (Basic, Level 1 lub Level 2) – gdy firma jest zarejestrowana w UNGM
9. Czy właścicielem firmy jest kobieta? odpowiedź: tak/nie
10. Czy firma zatrudnia osoby niepełnosprawne? odpowiedź: tak/nie

Ze względu na konieczność wysłania informacji do ONZ, zgłoszenia po wyżej wskazanym terminie lub niepełne nie będą akceptowane.
Seminarium przewidziano dla ograniczonej liczby osób. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.