Przejdź do treści strony

NOWA INWESTYCJA W OLECKU

4 marca 2021 roku Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System sp. z o.o. otrzymało decyzję o wsparciu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego zakładu, w którym będą świadczone nowoczesne usługi dla biznesu, między innymi z zakresu usług inżynieryjnych, specjalistycznego projektowania, architektonicznych, planowania i doradztwa.

Inwestycja zostanie zrealizowana w Olecku na terenie o powierzchni 0,1859 ha. Budowa i wyposażenie zakładu pochłonie kwotę co najmniej 2 150 000 zł, a zatrudnienie w nim znajdzie co najmniej 15 osób.