Skip to main content

Budowlana

Krusz-Bet Prefabrykcja Sp. z o.o.

KONTAKT


06-500 Mława, ul. Dobra 6

Spółka powstała w 2019 roku, z zamiarem budowy nowego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją betonu, studni betonowych, kinet, zbiorników na wody opadowe i roztopowe. W 2021 roku spółka otrzymała z Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Decyzję o wsparciu nowej inwestycji. 

Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończona to 31.12.2023 r. W nowo wybudowanym zakładzie będzie prowadzona produkcja wyrobów betonowych wykorzystywanych w budownictwie, drogownictwie i inżynierii lądowej i wodnej. 

Zakład zostanie wyposażony w nowoczesną technologię PECO-SYSTEM z firmy B+S do produkcji monolitycznych dennic studni rewizyjnych wykonanych z betonu samozagęszczalnego i wyposażonych w zintegrowane kinety i połączenia z rurociągami. Dominującym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja studni betonowych, kinet oraz zbiorników na wody odpadowe oraz roztopowe.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które umożliwią optymalizację procesu produkcji. Rozwiązania te będą polegały m.in. na wprowadzeniu obróbki elektronicznej i robotyki. Nowa technologia zapewni skrócenie czasu realizacji zamówień i uzyskanie produktu najlepszej jakości. Wybierając technologię w procesie produkcyjnym zwrócono szczególną uwagę na ochronę środowiska i ograniczenie do minimum ilości wytwarzanych odpadów.

Po uruchomieniu produkcji Firma będzie oferować nowoczesne rozwiązania dla budownictwa. Zostanie wprowadzona nowa jakość i standardy w zakresie szybkiego i tańszego procesu produkcji prefabrykatów betonowych i ich wykorzystania w budownictwie drogowym i przy budowie sieci kanalizacyjnych.