Przejdź do treści strony

Wsparcie aktywności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw

 

 Pomoc merytoryczna dla eksporterów

 

Jeśli rozpoczynasz działalność na rynkach zagranicznych, możesz liczyć na pomoc instytucji, które mają przedstawicielstwa za granicą:

oraz w Polsce, m.in.:

W ramach wsparcia możesz liczyć m.in. na:

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy
  • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych
  • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
  • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem
  • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych
  • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach
  • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych
  • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego
  • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych
  • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

 

Wsparcie finansowe

 

Stymulowaniu wzrostu polskiego eksportu służyć mają różnego rodzaju rządowe programy promocyjne oraz rządowe instrumenty finansowe, pochodzące ze środków budżetowych oraz funduszy UE.