Pliki do pobrania

Dokumenty związane z procedurą ubiegania się o Decyzję o wsparciu nowej inwestycji:

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu Pobierz plik 
Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwiePobierz plik
List intencyjnyPobierz plik
Szczegółowy zakres kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów  jakościowychPobierz plik 
Zobowiązanie do składania sprawozdań kwartalnychPobierz plik
Dodatkowe oświadczeniaPobierz plik
Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczePobierz plik
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowymPobierz plik
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycjiPobierz plik
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycjiPobierz plik
Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycjiPobierz plik

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającymPobierz plik
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciuPobierz plik
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznejPobierz plik
Plan Rozwoju InwestycjiPobierz plik