Obecnie nie są prowadzone postępowania przetargowe