Dla Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Pobierz pełną treść

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJA O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105443, NIP 7391864517, REGON 510496897 (Spółka), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 605406039.