Polska Strefa Inwestycji

Wsparcie dla firm realizujących nowe inwestycje

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to rządowy program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje. Korzystając z PSI przedsiębiorstwo może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego (CIT/PIT), niezależnie od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy w drodze tzw. decyzji o wsparciu, w formie zwolnienia z podatku dochodowego i może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Zwolnienie z podatku przysługuje w zależności od lokalizacji inwestycji przez 10, 12 albo 15 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Wysokość ulgi podatkowej zależy od:

 • wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji
 • lokalizacji inwestycji
 • wielkości przedsiębiorstwa

 i

Koszty kwalifikowane inwestycji to nakłady inwestycyjne na środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne lub dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji.

 

Do realizacji programu PSI zostały wyznaczone spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi.  Poszczególne specjalne strefy ekonomiczne wydają na określonym obszarze, w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, decyzje o wsparciu. 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zarządza obszarem:

 • województwa warmińsko-mazurskiego (prawie cały teren województwa warmińsko-mazurskiego, 19 z 21 powiatów i miast na prawie powiatu)
 • północną częścią województwa mazowieckiego (11 z 42 powiatów i miast na prawie powiatu – cały podregion ciechanowski, 5 z 6 powiatów podregionu ostrołęckiego oraz 1 z 6 powiatów podregionu warszawskiego wschodniego

 

Mapa obszaru zarządzanego przez WMSSE S.A.

  Jeśli planujesz inwestycję na tym obszarze, i chcesz skorzystać z ulgi podatkowej, zgłoś się do nas po wsparcie.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami

   

  Krzysztof Gąsior

  tel. 603 406 076

  krzysztof.gasior@wmsse.eu

   
   

  Bronisław Anfolecki

  tel. 607 406 042

  bronislaw.anfolecki@wmsse.eu

   
   

  Marcin Kemski

  tel. 603 196 707

  marcin.kemski@wmsse.eu