Przejdź do treści strony

Wyroby z tworzyw sztucznych

Esfom Sp. z o.o.

KONTAKT


14-100 Ostróda, ul. 1 Dywizji 17A

 Esfom Sp. z o.o. jest cenionym dostawcą produktów w szeroko rozumianej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na przestrzeni blisko 10 lat działalności, firma nabyła szereg kompetencji w zakresie zaawansowanego przetwarzania produktów z tworzyw sztucznych. Bazę przetwórstwa stanowią pianki polietylenowe, PET, IREX oraz płyty HDPE z których firma wykonuje na zamówienie klientów określone produkty lub komponenty wykorzystywane w dalszej produkcji (np. w przemyśle maszynowym). 

Firma koncentruje się na przerobie m.in. pianki, płyt HDPE, mineralno-akrylowe konglomeratach. Do głównych odbiorców firmy należą duże i małe podmioty z takich branż jachtowa, meblarska, samochodowa, opakowania. 

Większość działań ma charakter usługowy lub produktowo-usługowy i bazuje na dostarczonych przez klienta projektach. Firma Esfom na podstawie dostarczonego projektu dokonuje obróbki konkretnych materiałów (przycinanie, formowanie, nadawanie dodatkowych cech/ właściwości tworzywa poprzez np. termoformowanie) dostarczając finalnie detale o zadanych parametrach.