Przejdź do treści strony

Produkcja urządzeń elektronicznych

DRAMIŃSKI S.A.

KONTAKT


11-036 Sząbruk, Wiktora Steffena 21

 
Firma DRAMIŃSKI założona przez Janusza Dramińskiego powstała w 1987. Aktualnie firma jest spółką akcyjną należącą do sektora średnich przedsiębiorstw i zatrudnia ponad 60 osób. Cały potencjał począwszy od myśli technicznej, konstrukcji, produkcji i finalnej sprzedaży jest własnością firmy. 

Dramiński S.A. produkuje całą gamę elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych  stoso­wanych w trzech dziedzinach: 

  1. Rolnictwie, hodowli zwierząt i przetwórstwie płodów rolnych (wilgotnościomierze do ziarna, testery ciąży i płodności dla różnych gatunków zwierząt, analizatory składu mąki, wykrywacze stanów zapalnych mastitis u bydła).
  2. Weterynarii (mobilne, małogabarytowe, o doskonałej jakości obrazu ultrasonografy).
  3. Medycynie (mobilne, małogabarytowe, o doskonałej jakości obrazu ultrasonografy).

Dramiński S.A. to przedsiębiorstwo produkcyjne nastawione na eksport. Eksport stanowi ok. ¾ całości sprzedaży. Firma posiada sieć dystrybutorów na wszystkich kontynentach. 
Dramiński S.A prowadzi również intensywną działalność badawczo-rozwojową.