Przejdź do treści strony

Budowlana

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD

KONTAKT


01-981 Warszawa ul. Balaton 20


Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD z wyłącznie polskim kapitałem i ponad 36-letnim doświadczeniem działa jako Generalny Wykonawca w kraju i na świecie (m.in. w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie), oferując wznoszenie obiektów budowalnych w systemie Design&Build, Build i Design, realizując inwestycje zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Grupa mocno rozwinęła działalność w Skandynawii, gdzie w jej skład wchodzi spółka zależna „córka”, będąca spółką prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB.
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD skutecznie łączy sektory nauki i biznesu. W jej strukturach od wielu lat funkcjonuje Pion Naukowo Badawczy, który z sukcesami współpracuje z innymi Pionami, dzięki czemu Grupa ma na swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań oraz zdobyte patenty, tworzące m.in. system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych żelbetowych. Grupa odnosi też sukcesy w zakresie analizy i zastosowania sztucznej inteligencji w budownictwie oraz posiada w zasobach własną proekologiczną fabrykę modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej, co stawia ją w pozycji lidera na rynku obiektów kubaturowych i przemysłowych.