Przejdź do treści strony

Informatyczna

NetLand Sp. z o.o.

KONTAKT


10-683 Olsztyn ul. Władysława Trylińskiego 16

NetLand Sp. z o.o. działa na rynku od 2008 r. oferując usługi informatyczne, programistyczne oraz technologiczne dla podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego. Firma specjalizuje się w realizacji projektów telemetrycznych w zakresie zarządzania oraz zużyciem mediów takich jak woda, energia elektryczna i gaz. NetLand jest producentem rozwiązań komunikacyjnych, urządzeń telemetrycznych do zdalnego odczytu danych pomiarowych. Oferuje również inteligentny system GlobeOMS do zdalnego nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowej umiejscowiony w autorskiej chmurze obliczeniowej umożliwiając wygodne przechowywanie i przetwarzanie danych. Spółka posiada obszerne zaplecze badawczo – rozwojowe, które umożliwia prowadzenie badań w obszarach telemetrii, IoT, elektroniki, sterowania urządzeniami. Spółka posiada również doświadczenie i unikalne kompetencje związane z łączeniem technologii informatycznych oraz digitalizacji biorąc czynny udział w transformacji cyfrowej instytucji sektora publicznego.