Przejdź do treści strony

Inżynieria środowiska

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. działa w branży inżynierii środowiska od 2002 r. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. 
 Spółka  prowadzi  działalność na rynku lokalnym i ogólnokrajowym, świadcząc usługi na rynku zamówień publicznych oraz dla inwestorów prywatnych. Oferuje kompleksową realizację inwestycji jako generalny wykonawca, kieruje działania na realizację  umów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z uwagi na ustabilizowaną strukturę projektowo – wykonawczą.  
W spółce prowadzone są działania optymalizujące pracę zadaniową, które opierają się na modelu zarządzania projektami w podziale na mniejsze zespoły z wykorzystaniem programu informatycznego do zarządzania projektami na zadaniach – zintegrowany system CRM.                          
Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Obecnie pracuje kilkunastu inżynierów i specjalistów z zakresu inżynierii środowiska z różnego rodzaju uprawnieniami i kwalifikacjami