Przejdź do treści strony

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej

Udział w badaniu polega na udzieleniu odpowiedzi na szereg pytań ankietowych z obszarów: innowacje, cyfryzacja i transformacja energetyczna.

 Dzięki Badaniu Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstwa otrzymują, w formie raportu, praktyczne wskazówki do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych, a także analizę sygnałów zmian dla branży. W wywiadzie może wziąć udział kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, która potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zarówno strategii jak i poszczególnych procesów w firmie.  

Aby zgłosić firmę do badania wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.