Przejdź do treści strony

NOWY ZAKŁAD W GMINIE LUBAWA

IDSOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorstwo wyda 7 294 600 złotych na projekt polegający na utworzeniu nowego zakładu w miejscowości Targowisko Górne. 

W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i częścią biurową. W nowo wybudowanym obiekcie zainstalowane zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz aktualnie użytkowane w dotychczasowej lokalizacji. W celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej planowany jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Nowa inwestycja przyczyni się do stworzenia możliwości do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do produkcji wyrobów o znacznie większych gabarytach niż obecnie.

Głównym obszarem działalności IDSOL Sp. z o. o. jest automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz produkcja maszyn i urządzeń dedykowanych dla różnych gałęzi przemysłu. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu m. in. urządzeń do transportu technologicznego, maszyn specjalnego przeznaczenia. Głównym rynkiem działalności spółki jest rynek polski, jednakże prowadzona jest również sprzedaż na rynki zagraniczne m.in. na rynek niemiecki, francuski, fiński, luksemburski.  

Więcej informacji o firmie