Przejdź do treści strony

Nowy inwestor na Mazowszu

19 października 2022 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 115. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją firma Artus Winnica sp. z o.o. 

Planowana inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu przetwórstwa mięsa wołowego w Winnicy (powiat pułtuski, województwo mazowieckie). W ramach przedsięwzięcia zakupiona i zainstalowana zostanie nowa, bardziej wydajna linia uboju, zakupiony i zainstalowany zostanie system transportu próżniowego oraz zbudowana zostanie podczyszczalnia ścieków.
Przedsiębiorstwo zaplanowało poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 5 296 502 złotych.