Przejdź do treści strony

INWESTYCJE WARTE 767 MILIONÓW W PSI

Do grona inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dołączyły dwie firmy: ORLEN POŁUDNIE i ECOGNOR. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w 2023 roku wydaliśmy 18 decyzji o wsparciu na łączną kwotę 971 302 884,60 złotych.

ORLEN POŁUDNIE Spółka Akcyjna zainwestuje 629 961 560,60 złotych w budowę tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną obiekty tłoczni, obiekty magazynowe, zakupione i zainstalowane zostaną linie technologiczne, maszyny i urządzenia produkcyjne. Przedmiotem inwestycji będzie również budowa infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw oleju rzepakowego, częściowe uniezależnienie się od dostawców oleju. Instalacja będzie przetwarzać ok 500 000 Mg rzepaku, produkując 200 000 Mg oleju rzepakowego. Parametry produkowanego oleju będą pozwalały na stabilną i bezpieczną eksploatację zakładu w długim horyzoncie czasowym. 


ECOGNOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybuduje za 137 550 000 złotych zakład zajmujący się produkcją profili i płyt wielkogabarytowych w Pasłęku.

W ramach inwestycji zakupiona zostanie nieruchomość gruntowa, na terenie której wybudowany zostanie budynek wielofunkcyjny – hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym, wraz z niezbędnymi instalacjami. Planowany jest zakup i instalacja 5 kompletnych i niezależnie funkcjonujących linii technologicznych oraz szeregu maszyn i urządzeń produkcyjnych.  Oprócz budynków i linii produkcyjnych planowany jest montaż infrastruktury okołoprodukcyjnej w postaci systemu silosów wspomagających, systemu utrzymania stałej jakości surowca do produkcji, a także instalacji pneumatycznej i utrzymania zamkniętego obiegu wody do chłodzenia produkcji.