Przejdź do treści strony

KOLEJNE DECYZJE WYDANE

Do grona inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dołączyło 5 firm:

  1. KURP DACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie realizowała inwestycję o wartości 3 305 500 złotych związaną ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, zajmującego się wytwarzaniem pokryć dachowych i konstrukcji metalowych. Firma zaplanowała zakup różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
  2. PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zainwestuje 15 648 000 złotych w projekt polegający na zwiększeniu  zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, zajmującego się wyrobem pieczywa i ciast. W ramach projektu zaplanowano rozbudowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń. 
  3. ROL-TECH-MAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje inwestycję związaną z założeniem nowego zakładu zajmującego się produkcją i montażem systemów wentylacyjnych i chłodzenia, systemów żywienia, pojenia oraz ogrzewania stosowanych w obiektach inwentarskich: fermy drobiu, chlewnie itp. Firma zaplanowała wydatki o wartości 4 500 000 złotych na nabycie nieruchomości gruntowej i budowę obiektu wielofunkcyjnego. Zakupione i zainstalowane zostaną też niezbędne maszyny i urządzenia produkcyjne. 
  4. Firma STORING Ewelina Zawistowska wybuduje w Działdowie nowy zakład zajmujący się świadczeniem usług magazynowania i przechowywania towarów. W ramach inwestycji powstanie hala magazynowa i zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Firma zaplanowała wydatki o wartości 11 000 000 złotych. 
  5. GOOD PROTEIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizować będzie inwestycję związaną z założeniem nowego zakładu zajmującego się produkcją koncentratów spożywczych i produktów instant. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne hali produkcyjno-magazynowej oraz zaadaptowana zostanie linia technologiczna. Zakupione zostaną też nowe maszyny i urządzenia produkcyjne oraz wyposażenie laboratorium, magazynu i samochód ciężarowy. Koszty kwalifikowane projektu to 8 950 000 złotych.