Przejdź do treści strony

DWA NOWE ZAKŁADY W RAMACH PSI

25 stycznia Spółki EUROPROFIL oraz STALWEST otrzymały od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. decyzje o wsparciu inwestycji.

EUROPROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowała projekt o wartości 4 470 000 złotych. W Morągu powstanie nowy zakład zajmujący się głównie produkcją przemiału, regranulatu i odzyskiwaniem surowców z odpadów segregowanych i braków produkcyjnych. Zasadniczym elementem nowej inwestycji będzie zakup gruntów zabudowanych budynkami o przeznaczeniu magazynowo-biurowym. W celu wprowadzenia automatyzacji procesu produkcyjnego firma zakupi też odpowiednie urządzenia.

STALWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje inwestycję w Mszanowie związaną z założeniem nowego zakładu specjalizującego się w produkcji konstrukcji stalowych, stalowych korpusów maszyn oraz konstrukcji wielkogabarytowych. W ramach projektu planowany jest zakup nieruchomości zabudowanej obiektami o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym oraz zakup m.in. instalacji OZE, suwnicy i śrutowni. Koszty kwalifikowane inwestycji to 4 200 000 złotych.