Przejdź do treści strony

Robogrant dla branży meblarskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach pilotażowego Programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Wnioski można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Dofinansowanie mogą otrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln złotych.

Maksymalna wysokość wsparcia to 850 000 złotych, a wielkość wkładu przedsiębiorcy to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula środków w konkursie to 29 000 000 złotych.

Szczegółowe informacje.