Przejdź do treści strony

Rozbudowa fabryki w Biskupcu

25 lipca 2022 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 110. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją firma Egger Biskupiec sp. z o.o. 
Planowana inwestycja jest inwestycją w rzeczowe aktywa trwałe związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu specjalizującego się w produkcji płyt wiórowych. Zasadniczą część przedsięwzięcia stanowi zakup i instalacja linii do laminowania płyt, która jest podstawowym elementem produkcyjnym w procesie wytwarzania płyt wiórowych. Konieczne będzie ponadto nabycie szeregu podzespołów oraz instalacji pomocniczych, a także przeprowadzenie niezbędnych prac budowlano-montażowych. Istotnym elementem planowanej inwestycji jest też rozbudowa istniejącej bocznicy kolejowej, która umożliwi nie tylko sprawniejszą obsługę procesów logistycznych, lecz pozwoli także na osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego.
W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 128 210 000 mln zł.

Egger Biskupiec sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie produkcji w ramach pierwszej, polskiej fabryki Grupy Egger, zlokalizowanej w Biskupcu. Zakład przyniósł regionowi ponad 450 bezpośrednich nowych miejsc pracy i 600 pośrednich, stworzonych przez partnerów biznesowych oraz lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa. Biskupiec to kluczowy zakład dla Egger w tej części Europy, wyposażony w najlepsze dostępne technologie. W fabryce produkowane są głównie płyty wiórowe oraz blaty robocze przeznaczone na rynek meblarski.
Rozpoczęcie budowy fabryki nastąpiło w 2017 roku. Zakład rozpoczął produkcję 28 czerwca 2019 roku i docelowo ma produkować rocznie około 770 000 metrów sześciennych płyt wiórowych.

Więcej informacji o firmie.