Przejdź do treści strony

Forum Gospodarcze TIME

14 – 15 marca 2023 r. w Warszawie odbędzie się Forum Gospodarcze TIME. To już 15 edycja tego europejskiego spotkania przedsiębiorców przemysłu i infrastruktury. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Infrastruktury, UKE, URE i DigitalEurope. 
Celem organizatorów Forum jest integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz ustanowienia strategii zielonej transformacji i cyfrowego ładu gospodarczego UE – największego jednolitego rynku na świecie. Forum Gospodarcze TIME jest platformą komunikacji przemysłu cyfrowego – spotkaniem firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, energetycznych, produkcyjnych, usługowych i finansowych, a także możliwością wymiany doświadczeń na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki. Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej.
Bliższe informacje dotyczące Forum wraz z warunkami uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz linkiem rejestracyjnym znaleźć można na stronie: https://fgtime.pl/.