Przejdź do treści strony

III edycja programu stypendialnego "KASA DLA ASA"

Zapraszamy do udziału w III edycji programu stypendialnego KASA DLA ASA. Celem programu jest wsparcie finansowe wyróżniających się uczniów, w celu realizacji ich  edukacyjnych aspiracji oraz propagowanie kształcenia zawodowego (branżowego) i technicznego. 

Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczniowie szkoły branżowej I lub Il stopnia oraz technikum, którzy:

  • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego 2023/2024
  • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
  • odbyli praktykę zawodową lub staż.  

Nabór wniosków potrwa do 2 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajduje się na stronie KASA DLA ASA