Przejdź do treści strony

Jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły handlu

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie online INCOTERMS 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów. Szkolenie odbędzie się 14 września 2022 r. Wydarzenie kierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego. 

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Metodologia: Wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom. 

Trener: Pan Jarosław Hermanowski - ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms 2010 oraz Incoterms 2020. 

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja. 

Program szkolenia:
[1] Wprowadzenie:
- Jak powstają reguły Incoterms?;
- Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
[2] NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms 2020:
- Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
- Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą; Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
- Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
- Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
- Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
- Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
- Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
- Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
- Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
[3] Analiza i omówienie 11 reguł IncotermsŸ 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
[4] Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2020:
- brak informacji o wersji Incoterms;
- negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
- błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
- możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
[5] Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms 2020.
[6] Incoterms 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
[7] Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms 2020.
[8] Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi). 

Informacje organizacyjne: 

Orientacyjne godziny – 8.00 – 15.00
8.00-8.30 – logowanie na platformie Zoom/ sprawdzanie ustawień audio i video
8.30-10.00 - I blok
10.00-10.15 - przerwa
10.15-11.00 - II blok
11.00-11.10 - przerwa
11.10-12.00 - III blok
12.00-12.10 - przerwa
12.10-12.50 - cd III blok
12.50-13.00 - przerwa
13.00-15.00 - warsztaty

Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail bnersewicz@kig.pl oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłany będzie link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Pakiet I: Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 550 zł + 23%VAT.
Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

Pakiet II: Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki wynosi 670 zł + 23%VAT.
Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także publikacja Incoterms 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki.