Przejdź do treści strony

KASA DLA ASA - uroczyste wręczenie nagród

29 maja 2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie I edycji Programu Stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA dla uczniów szkół branżowych i techników - "KASA DLA ASA". Wydarzenie, objęte patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, było okazją do spotkania ze zdolnymi uczniami z naszego regionu oraz przekazania im stypendiów i wyróżnień za osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Pamiątkowe dyplomy, wraz z upominkami, z rąk Prezesa W-MSSE S.A Krzysztofa Żochowskiego odebrali stypendyści:

ze szkół branżowych:

  • Bartosz Szymański z Zespołu Szkół w Lubawie
  • Nikola Ciechanowicz z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu
  • Hubert Wyralski z Zespołu Szkół w Lubawie

z techników:

  •  Adam Andrzejuk z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim
  •  Damian Rutkowski z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim
  •  Bartłomiej Kacprzycki z Zespołu Szkół w Biskupcu

oraz wyróżniony uczeń szkoły branżowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Robert Gapa.

Z kolei, przedstawicielka Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Agnieszka Warakomska-Poczobutt, przekazała wyróżnienia, ufundowane przez Wojewodę, wraz z upominkami, dwóm uczniom techników:

  •  Dawidowi Gabrielowi Blochowi z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,
  •  Mikołajowi Badurkowi z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.

Warto przypomnieć, iż Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, w roku szkolnym 2022/2023, zainaugurowała program stypendialny, którego założeniami są: wspomaganie finansowe zdolnych, wyróżniających się uczniów, w celu realizacji ich aspiracji edukacyjnych; propagowanie kształcenia zawodowego (branżowego) i technicznego oraz rozszerzanie współpracy W-MSSE SA ze szkołami branżowymi i technikami oraz przedsiębiorcami, w celu rozwijania wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Stypendium W-MSSE S.A. mogą otrzymać uczniowie szkół branżowych (I i II stopnia) oraz techników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Dodatkowo uczniowie ci muszą odbywać praktyki zawodowe lub staże u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez W-MSSE (na podstawie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy lub decyzji o wsparciu nowych inwestycji).

Serdecznie gratulujemy i życzmy wielu kolejnych sukcesów stypendystom oraz wyróżnionym uczniom i już zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu, która rozpocznie się we wrześniu br. i będzie dotyczyła osiągnięć w II semestrze roku szkolnego 2022/2023.