Przejdź do treści strony

Kredyt inwestycyjny z gwarancją InvestEU

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyt inwestycyjny zabezpieczony gwarancją Unii Europejskiej w ramach Funduszu InvestEU. Gwarancja InvestEU, jest dodatkowym zabezpieczeniem kredytu i umożliwia m.in. wydłużenie okresu jego spłaty, finansowanie inwestycji o podwyższonym profilu ryzyka i realizację projektów na większą skalę, wspierając jednocześnie transformację sektora transportu i energetyki. Kredyt można przeznaczyć na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach zrównoważonej infrastruktury transportowej, cyfrowej i OZE.

BGK udziela kredytów inwestycyjnych z gwarancją InvestEU w ramach dwóch segmentów:

  1.  Rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej, cyfrowej i OZE:
  • okres kredytowania: do 32 lat;
  • wartość kredytu: do 50% całkowitych kosztów inwestycji;
  • wartość gwarancji UE: 50% wartości kredytu wraz z odsetkami;
  • wartość projektów: od kilku do kilkuset mln PLN;
  • dla kogo: spółki celowe i projektowe (w tym PPP); sektor prywatny; spółki Skarbu Państwa; JST/spółki zależne; podmioty sektora publicznego

   2. cyfryzacja, robotyka i automatyzacja:

  • wartość projektów: od kilku do kilkudziesięciu mln PLN;
  • wartość kredytu: do 50 proc. całkowitych kosztów inwestycji;
  • maksymalny okres kredytowania: do 20 lat;
  • dla kogo: MŚP (do 250 pracowników), firmy o średniej kapitalizacji (250 – 3000 pracowników), spółki celowe i projektowe, podmioty sektora publicznego (np. szpitale, uniwersytety, instytuty badawcze).

Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-investeu/kredyt-inwestycyjny-zgwarancja-investeu/ 

Do pobrania: Prezentacja Fundusz InvestEU