Przejdź do treści strony

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE WSPÓŁPRACY

17 czerwca 2021 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Energa Green Development sp. z o.o. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE S.A., Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Zarządu W-M SSE S.A. i Szymon Wojnicki – Prezes Zarządu Energa Green Development sp. z o.o.


Strony zadeklarowały intencję nawiązania współpracy mającej na celu m. in. przygotowanie i realizację przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez W-M SSE, wspieranie inicjatyw oraz inwestycji ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie strefy, jak również podstaw do rozwoju polskiego łańcucha dostaw w zakresie przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii. W-M SSE S.A. i Energa Green Development sp. z o.o. będą dążyły do zacieśniania i rozwijania współpracy poprzez bieżące konsultowanie wzajemnych potrzeb.