Przejdź do treści strony

Małe projekty w Interreg BSR 2021-2027

Zainteresowani aplikowaniem w Programie Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (BSR) będą mieli szansę dowiedzieć się w szczegółach jakie zasady dotyczą przygotowania małych projektów w tym Programie. Webinar organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego Seminarium odbędzie się 20 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00-12.00 na platformie zoom.

Małe projekty (small projects) są nową formą współpracy w ramach BSR dedykowaną przede wszystkim organizacjom, które chciałyby po raz pierwszy spróbować swoich sił w realizacji międzynarodowego projektu.

Podczas spotkania będzie okazja zapoznać się z warunkami naboru, zasadami przygotowywania wniosków i realizacji projektów.

Główne cechy małych projektów:

  • Maksymalny czas realizacji projektu: 2 lata
  • Proste zasady rozliczania
  • Dofinansowanie: do 80%
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in.: władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne i uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne.

 

Program spotkania.

Rejestracja

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 19 grudnia 2022 r.

Nabór projektów małych trwa do 26 stycznia 2023 r.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tel.: +48 22 273 81 75; +48 22 273 81 87; e-mail: BSR@mfipr.gov.pl . Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail: ewt@warmia.mazury.pl