Przejdź do treści strony

NOWA INWESTYCJA W BARCZEWKU

Firma ENGECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Przedsiębiorstwo zainwestuje 960 000 zł w Barczewku w projekt polegający na wprowadzeniu nowych produktów dedykowanych dla budownictwa związanego z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i gospodarką ściekową. W ramach dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu zakupiona zostanie m.in. maszyna do formowania rotacyjnego wraz z zestawem niezbędnych form  oraz licencją.
Engeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się wytwarzaniem rozdzielaczy do dolnego źródła pomp ciepła. Są to elementy niezbędne do połączenia wielu sond (wymienników) w jednym miejscu i przesłania czynnika roboczego do maszynowni pompy ciepła.
Więcej informacji o firmie.