Przejdź do treści strony

Nowości w obszarze pomocy publicznej dla inwestorów w PSI / SSE

Wspólnie z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości oraz Kancelarią Podatkową Incentione zapraszamy na webinarium Nowości w obszarze pomocy publicznej dla inwestorów w PSI / SSE, które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku w godzinach 10:00-11:30.

Podczas wydarzenia podzielimy się z uczestnikami praktyką, doświadczeniami oraz najnowszymi informacjami w zakresie zwolnienia podatkowego oraz innych form wsparcia publicznego, omawiając między innymi następujące zagadnienia:

1. Zmiana Rozporządzenia nr 651/2014 (GBER) oraz aktualizacja Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji:

 • Definicja zakończenia inwestycji;
 • Nowe sektory oraz inne nieoczywiste przedmioty działalności uprawnione do ubiegania się o zwolnienie podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji;
 • Inwestycje odtworzeniowe – definicja oraz przykłady inwestycji wyłączone z pomocy regionalnej;
 • Nabycie aktywów na warunkach rynkowych jako warunek kwalifikowalności wydatków;
 • Nowe wymagania dla inwestycji MŚP w kontekście dywersyfikacji działalności;
 • Wydłużenie okresów korzystania ze zwolnienia podatkowego;
 • Inne zmiany w przepisach prawnych.

2. Wskazówki praktyczne pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych w świetle nowych wytycznych Ministra Rozwoju i Technologii.

3. Jak bezpiecznie korzystać ze zwolnienia podatkowego? Wybrane zagadnienia:

 • Wpływ podatku minimalnego (od 2024 roku) na poziomie krajowym oraz światowym (Global Anti-Base Erosion Rules-Pillar Two) na korzystanie ze zwolnienia podatkowego;
 • Jak przygotować wyodrębnienie działalności strefowej – wskazówki praktyczne oraz przykład procedury wewnętrznej przedsiębiorcy;
 • Zwolnienia podatkowe w przypadku reinwestycji – dochód z inwestycji czy z całej działalności?
 • Koszty kwalifikowane nowej inwestycji – wybrane zagadnienia oraz praktyka organów podatkowych.

4. Dotacje oraz inne formy wsparcia dla przedsiębiorców w 2024 roku:

 • Przegląd dotacji UE oraz preferencyjnych form finansowania jako wsparcie inwestycji oraz innych projektów przedsiębiorców planowanych w 2024 roku;
 • Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców (np. ulga na robotyzację, produkcję próbną oraz inne) – praktyka organów oraz wskazówki praktyczne;
 • Jak połączyć zwolnienie podatkowe w PSI z innymi formami wsparcia publicznego w celu maksymalizacji korzyści ze wsparcia publicznego.

5. Sesja pytań oraz odpowiedzi.


Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do rejestracji

Program