Przejdź do treści strony

POŻYCZKA ANTYINFLACYJNA Z GWARANCJĄ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadziła nowy produkt – Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Będą mogli z niej skorzystać przedstawiciele sektora MŚP. Stanowi ona odpowiedź na obecne warunki rynkowe. Przedstawiciele polskiego przemysłu oraz innych branż niejednokrotnie zmagają się z nieplanowanymi wzrostami cen materiałów budowlanych, a także kosztów produkcji czy transportu. Celem nowo przedstawionej pożyczki jest wsparcie firm w obecnej sytuacji i tym samym ułatwienie im realizacji działań bieżących jak i inwestycji.

Gwarancja Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego to kluczowa, poza celem finansowania, wartość produktu. W standardowym procesie pożyczkobiorca powinien przedstawić zabezpieczenie w wysokości minimum 120 proc. wartości pożyczki, może to być np. zabezpieczenie hipoteczne. Natomiast w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej podstawowym zabezpieczeniem (70 proc.) będzie gwarancja EFG. Pożyczka Antyinflacyjna to dwa warianty dostosowane do odmiennych potrzeb przedsiębiorców. Po pierwsze, pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów budowlanych). Po drugie, pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących. Będzie ona mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Aby firma mogła skorzystać z Pożyczki Antyinflacyjnej, musi prowadzić działalność na terenie Polski powyżej 12 miesięcy. Powinna też prowadzić pełną księgowość i posiadać roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a także zakończyć 2021 rok z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA.

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości.

Więcej informacji o produkcie.

Ponadto Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi Centra Obsługi Przedsiębiorców, w których wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą pożyczkową, ofertą leasingową i faktoringową.

Dane kontaktowe do Centrów Obsługi Przedsiębiorców.