Przejdź do treści strony

Program Re_Open UK

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje Program Re_Open UK. 
Program skierowany jest do firm, które odniosły negatywne skutki brexit, dlatego aby kwalifikować się do Programu należy wykazać spadek obrotów (w handlu ze Zjednoczonym Królestwem) lub wzrost kosztów (2020, 2021, 2022 względem przyjętego roku bazowego, tj. 2018 lub 2019). Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej. 
Projekt ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności do MŚP. 

Informacja o Programie.