Przejdź do treści strony

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego już działa

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele powołanej przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W jej skład weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego  to forum biznesowo-samorządowe, którego celem jest przede wszystkim wskazywanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw, a także wspieranie Strefy w tworzeniu odpowiednich warunków oraz infrastruktury do rozwoju inwestycji. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym idzie – rozwoju regionu mówi Krzysztof Żochowski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rada może także przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Jak dodaje Grzegorz Kłoczko, wiceprezes W-MSSE, rada gospodarcza ma być organem doradczym, opiniotwórczym. Jest to także platforma dialogu między biznesem a samorządem.

20 września 2022 r. podczas inauguracyjnego posiedzenia wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Wybrano także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Zostali nimi kolejno: Krzysztof Kamiński Prezes Zarządu Alnea Sp. z o.o., Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Ewa Jabłońska reprezentująca Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

- Niespokojne czasy wymagają doskonałej współpracy i wzmożonej aktywności. Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest organem, którego celem jest kreowanie aktywności i współpracy. W skład obecnej rady wchodzą przede wszystkim praktycy, osoby o dużym doświadczeniu w biznesie i wokół niego. Naszymi pomysłami, poradami i działalnością będziemy wspierać rozwój Warmii, Mazur i Mazowsza, aby ryzyka i zagrożenia w jak najmniejszym stopniu odbiły się na stanie gospodarki naszych regionów – mówi Krzysztof Kamiński.

 

W skład Rady ponadto weszli:

 • Agnieszka Kalisz, Michna Food sp. z o.o. sp. k. Zakład Produkcyjny w Nidzicy
 • Bartosz Stentoft, Heinz-Glas Działdowo sp. z o.o.
 • Łukasz Morawski, Cedrob S.A.
 • Marcin Berkowski, Stolarnia Mazurska
 • Paulina Puza-Oleszczuk, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Janina Ewa Orzełowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Rafał Laskowski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wiesław Kołodziejski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 • Maria Borzym, Gmina Olsztyn
 • Artur Wilczek, Starostwo Powiatowe w Ostródzie
 • Sławomir Hatalski, Gmina Olecko
 • Jakub Kaska, Urząd Miasta Iława