Przejdź do treści strony

Ruszyła II edycja konkursu Sternik

Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji, patrzą za horyzont, nie boją się innowacji i zmian, dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.

Dla kogo?

1. Firmy województwa warmińsko-mazurskiego:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

2. Administracja województwa warmińsko-mazurskiego

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • administracja państwowa

3. Szpitale województwa warmińsko-mazurskiego
4. Organizacje pozarządowe województwa warmińsko-mazurskiego


Korzyści dla uczestników:

 • budowanie i umacnianie pozycji lidera w regionie
 • promocja własnej marki dzięki możliwości posługiwania się znakiem konkursu Sternik
 • umocnienie relacji z klientami, partnerami biznesowymi i kooperantami
 • atrakcyjne nagrody


Kto zostanie nagrodzony?

W tegorocznej edycji zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:

 • Sternik Zielonej Transformacji (firmy)
 • Sternik Eksportu (firmy)
 • Sternik Inwestycji (firmy)
 • Sternik Odpowiedzialności Społecznej (organizacje pożytku publicznego, wszystkie podmioty)
 • Sternik Przyjazna Administracja (jednostki samorządu terytorialnego i administracja państwowa)
 • Sternik Ochrony Zdrowia (szpitale, ZOZ-y)
 • Nagroda specjalna BGK (wszystkie podmioty)

Można startować w kilku kategoriach równocześnie, niezależnie od wielkości firmy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 maja 2022 roku. 

Organizatorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego  a Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest w gronie Partnerów Strategicznych.

Więcej informacji na stronie  konkursu Sternik.