Przejdź do treści strony

Startuje Szkoła lidera 4.0

Jesienią wystartuje kolejna edycja Szkoły lidera 4.0 - kompleksowego kursu szkoleniowego skierowanego do kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych. Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm w kierunku stosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce. Projekt prowadzony jest przez ekspertów Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Program dzieli się na moduły dotyczące biznesowych i organizacyjnych aspektów transformacji oraz na moduły technologiczne. Kluczowy element kursu stanowi opracowanie założeń do opracowania strategii, czyli roadmapy transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Absolwenci Szkoły lidera uzyskają wiedzę merytoryczną i praktyczną umożliwiającą zarządzanie projektami transformacji cyfrowej w firmach. Podczas kursu uczestnicy wypracują pod okiem mentorów wstępne strategie cyfryzacji dla przedsiębiorstw, które reprezentują. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie Platformy Przemysłu Przyszłości w procesie transformacji cyfrowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ma formę wsparcia, które stanowi pomoc publiczną realizowaną w formule pomocy de minimis o intensywności 100%.

Szczegółowe informacje o projekcie, warunki oraz zasady uczestnictwa znajdują się na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl w zakładce Lider 4.0.