Przejdź do treści strony

Strategiczne partnerstwo dla rozwoju regionu

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA przedłużył dzisiaj (19 października) współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Nasza spółka, podobnie jak i BGK, wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu – mówi Krzysztof Żochowski, Prezes W-MSSE SA – Wierzę, że dzięki współpracy, będziemy mogli jeszcze bardziej wzmacniać samorządy i przedsiębiorców.

Misją W-MSSE SA jest wspieranie nowych inwestycji poprzez udzielanie ulg w podatku dochodowym. Z oferty Spółki mogą korzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje na dowolnym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i północnych powiatów Mazowsza. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. Wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Z oferty Banku mogą korzystać przedsiębiorcy planujący nowe  inwestycje oraz samorządy. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Banku.

BGK Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
e-mail: olsztyn@bgk.pl
tel. 22 475 18 00

www.bgk.pl