Przejdź do treści strony

Strefa łączy siły z BGK

- Chcemy aktywnie, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a przez to jeszcze bardziej wspierać lokalnych przedsiębiorców - mówi Krzysztof Żochowski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. - Liczymy na to, że nasza współpraca będzie prowadziła do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

29 listopada odbyło się spotkanie związane z przedłużeniem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - Partnerem Strategicznym Strefy. W spotkaniu wziął udział Zarząd W-M SSE - Prezes Krzysztof Żochowski oraz Wiceprezes Grzegorz Kłoczko. BGK reprezentowała Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego – Anna Bułło.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Banku.

 

BGK Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
e-mail: olsztyn@bgk.pl
tel. 22 475 18 00

www.bgk.pl