Przejdź do treści strony

Szkolenie online "Access2Markets Seminar"

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską "Access2Markets Seminar". 
Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta zawiera następujące główne narzędzia: 
· Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
· Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,
· Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
· ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie), 
· bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
· Single Entry Point - zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP, 
· preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie, 
· statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
· restrykcje w eksporcie Rosji, Białorusi.
Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 7 lutego 2023 r., godz. 9:00-11:00 (termin rejestracji upływa o godz.12:00, 6 lutego 2023 r.)

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, jak również w kilku językach krajów UE (FR, CZ, ES, ET, SK)

Link do szkolenia w Access2Markets.

Formularz rejestracji.

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel, jak również polskiej administracji.