Przejdź do treści strony

W-MSSE SA teraz również w Elblągu

Cieszymy się ogromnie, że możemy ogłosić otwarcie naszego nowego Biura Regionalnego w Elblągu. Od dzisiaj jesteśmy jeszcze bliżej przedsiębiorców z północno-zachodniej części województwa. 

Biuro Regionalne W-MSSE SA mieści się na elbląskiej starówce przy ul. Kowalskiej 8-9. Obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku.

Zainteresowanych wsparciem prosimy o kontakt pod nr tel. 605 268 919 lub (89) 535 02 41.

Przypomnijmy: Strefy udzielają przedsiębiorstwom wsparcia w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Inwestor może nie płacić podatku nawet przez 15 lat i w ten sposób odzyskać do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. To najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju – wyższy np. o 20 proc. niż w sąsiednim województwie pomorskim.

Z ulgi mogą skorzystać firmy produkcyjne oraz świadczące nowoczesne usługi – bez względu na swoją wielkość (od mikro do dużych przedsiębiorstw) i bez względu na lokalizację inwestycji (inwestować można w dowolnym miejscu, także na swoich prywatnych gruntach).

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in.: koszt nabycia gruntów lub prawa użytkowania wieczystego, koszt nabycia lub wytworzenia środków trwałych, koszt rozbudowy lub modernizacji środków trwałych, koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych, koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków lub budowli; koszt leasingu finansowego pozostałych aktywów.

Minimalny poziom inwestycji, od której można ubiegać się o wsparcie, to 100 tys. złotych.

Zachęcamy do kontaktu.

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Kowalska 8-9 a

 82-300 Elbląg

tel.  605 268 919

e-mail: andrzej.fedak@wmsse.eu