Przejdź do treści strony

WYBÓR PODMIOTU BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

05.09.2023 r. Rada Nadzorcza Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do badania sprawozdania finansowego W-M SSE S.A. za rok 2023 i rok 2024 wybrała firmę: Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Boć w Giżycku.